Klachtenregeling

KLACHTENREGELING

 

Uw tevredenheid is heel belangrijk. Wanneer u klachten, opmerkingen of tips heeft, laat het mij zo snel mogelijk en bijvoorkeur persoonlijk weten.


Ook kunt u uw klacht melden bij Klachtenloket Paramedici

De praktijk is geregistreerd onder KP-registratienummer: 69900873593

 

Meer info over

Het Nederlands zorgstelsel | uw rechten in de zorgWet kwaliteit klachten geschillen zorg  | Patientenfederatie Nederland


LIMMEN

Zonnedauw 4D
1906 HA Limmen


ma:  13:00-21:00

do:    10:00 -14:00

AKERSLOOT

Julianaweg 20

1921 BG Akersloot


wo:   9:00-17:00 

IN de NATUUR

Castricum e.o.vr: 9.30-12.00

weekend in overleg 

CONTACT

24/7 bereikbaar 

www.natuurlijklichaamskracht.nl


072-505 51 61   |   06 - 49 91 70 37